De natuur

 

Het Twents Huifkarverhuurbedrijf trekt met haar huifkarren, horsavans en Jan Pleziers door enkele prachtige natuurgebieden in de directe omgeving.

 

Zo is er het prachtige natuurgebied Het Lutterzand,waarin het riviertje De Dinkel een grillige grens vormt tussen de lager gelegen stroomdalgraslanden en een hoger gelegen stuifzandgebied. De steile oevers vormen een bron van informatie over de geschiedenis van het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd. In het Lutterzand groeien prachtige jeneverbesstruiken of zoals de Twentenaar ze noemt 'woaghoalt", terwijl het verder landschap wordt afgewisseld met grillige vliegdennen, grove dennenbossen en heidevelden

 

Het natuurgebied "Het Springendal" ligt nabij het stadje Ootmarsum en tegen de Duitse grens. Het is een vogelrijkgebied met een bijzondere flora. Beekdalen, stuwwallen, waterbronnen, heidevelden en jeneverbesstruiken vormen hier een schitterend landschap. Tevens bevinden zich hier nog oude grafheuvels, waarin de Twentenaar vroeger zijn doden begroef.

 

Ten oosten van het dorpje Lattrop, direct aan de Duitse grens ligt het natuurreservaat  "De Bergvennen", een uitgestrekt gebied met vennen en schraalgraslanden. Dit gebied is rijk aan vogels, vandaar dat het is gesloten vanwegen het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli.

 

De "Vrijdijk" is een zandweg, die loopt langs de grens met Duitsland aan de meest oostelijke kant van Denekamp. Het gebied eromheen was oorspronkelijk een stukje niemandsland, destijds tussen de graven van Bentheim en de belangen van de bisschop van Utrecht. Het mocht niet  worden bebouwd noch bewoond. Hierdoor kreeg de natuur alle kans en dat is tot op de dag van vandaag nog terug te vinden.

 

De Tankenberg

 

 

 

fotoboek
random image
random image
random image
foto_bottom.gif